Terminplan 2017

 

 

Selbsthilfegruppe Epilepsie Regensburg

 

 

12.01.2017    Treffen
 
09.02.2017    Treffen
 
09.03.2017    Treffen
 
13.04.2017    Treffen
 
11.05.2017    Treffen
 
08.06.2017    Treffen
 
13.07.2017    Treffen
 
10.08.2017    Treffen
 
14.09.2017    Treffen
 
12.10.2017    Treffen
 
09.11.2017    Treffen
 
14.12.2017    Treffen